Kristet sällskapande - DEL 4: Den rätta eller den perfekta?

PUBLICERAT 05.03.2006 | Stefan Forsbäck

Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins eller prinsessa och märkt att det var ”groda”. Vad är det viktigaste när man söker Mr eller Ms X som man skall leva med under resten av sin jordevandring? Hur i hela världen skall man hitta den rätta? Om det ens finns något sånt som ”den rätta”?

Den rätta?

Vi har tidigare sagt att Guds plan är alltigenom god, han vill vårt bästa, och han välsignar oss på alla områden där vi vill ta emot hans kärleksfulla gåvor. Det betyder att han verkligen vill och är mycket mån om att vi skall hitta en person vid vår sida som vi trivs med och kan älska av hela hjärtat – livet ut. Därför tror jag på ”den rätta”. Inte så att det just nu bara finns en enda person som skulle passa ihop med mig, och jag med henne. Jag tror det finns flera än en person med personlighet och värderingar, utseende och drömmar som jag möjligtvis kunde leva lycklig med hela livet. Och Gud ger oss frihet att välja. Samtidigt vill han leda oss till en sådan person som passar ”perfekt” ihop med oss. Det är hans visa vägledning och vårt fria val utifrån vår personlighet som gör att jag hittar en sådan människa som jag helt och hållet kan och vill leva med och älska. Den personen är ”den rätta”. Det blir den rätta. Det betyder inte att vem som helst passar, utan att när jag hittat en person som jag vill dela livet med så är det den rätta. Och när vi bestämt oss för att vi hör ihop och tagit steget in i äktenskap är det den enda rätta, därför att Guds välsignelse vilar över dem som förenas i äktenskapet.

Kristen livspartner

På samma gång som vi fått en underbar fri vilja att välja vem vi vill, så har Gud gett tydlig vägledning som vi behöver följa för att lyckas och bli lyckliga. En sådan grej är t.ex. att en man skall välja en kvinna och en kvinna en man. Det är så det är meningen att vara. Vi är skapade så och kommer att uppleva största lyckan och meningen då.

Den andra saken som bibeln tydligt uppmanar oss som kristna att följa, är att hitta en kristen livspartner. Gud vill att vi skall dela tro med den vi delar liv med. I andra Korintierbrevet 6:14 står det:

”Gå inte i omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?”

Vad betyder det att gå i ok med någon? Om du har sett två tjurar eller två hästar tillsammans dra något där de går sida vid sida så är de oftast kopplade till varandra med ett ok. Med hjälp av oket kan de dra t.ex. en kärra eller en plog tillsammans. Den här biten trä, som vilar på deras axlar, bunden vid djuren och vid kärran håller dem i takt och gör att de går åt samma håll och får mångdubbel kraft i sitt arbete. Det som Gud säger i bibelversen är att vi inte skall koppla oss samman med någon som inte tror på Jesus Kristus som sin frälsare. Att förena oss med någon som inte delar vår tro skulle vara som att djuren i oket drog åt helt olika håll medan ena springer och andra lunkar lugnt. Det skulle vara ständigt knirrande och knarrande när oket svänger hit och dit, remmarna och banden spänns, och kärran kränger och kastas åt olika håll. Det blir en mycket jobbig resa. Om inte den ena eller den andra anpassar sig fungerar det inte.

Vi behöver kunna stöda varandra i vår tro och övertygelse, stå förenade på en och samma stadiga grund, sträva åt samma håll i livet. En kristen och en icke-kristen har fullständigt olika livsuppfattning, olika värderingar, olika drömmar och mål med livet. Om vårt livs viktigaste relation blir som den resan med olika tempo och inriktning kommer vi hela tiden att uppleva att livet är i otakt, att vi liksom drar åt olika håll fast vi tycker om varandra. Vårt livs ”kärra” kommer att vara hårt pressad av svängningar och spänningar. Om inte kärran går i bitar efter en tid så måste någondera ge efter och anpassa sig. Tyvärr har jag sett det så många gånger, det är oftast den troende som tappar elden och kärleken till Gud så småningom.

Just därför säger Gud i tredje Moseboken 21 och vers 14 åt Israeliterna att de skall ta någon ”av sitt eget folk till hustru”. För oss idag betyder det alltså att man skall gifta sig med någon som delar ens tro. Men vad var det Gud försökte beskydda dem för? Mycket senare, när Israeliterna redan nått sitt mål, löfteslandet bor de mitt bland ett myller av olika folkslag. Domarboken berättar i kapitel 3 vers 5-7:

”Så bodde Israels barn bland kananeerna, hetiterna, amoreerna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna, och de tog deras döttrar till hustrur och gav sina döttrar åt deras söner och tjänade deras gudar. Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon. De glömde Herren, sin Gud, och tjänade baalerna och aserorna.”

Ojojoj, det var inget litet bananskal de slant på! Hela deras gudsrelation, deras liv och mening glömdes bort och de hamnade i det ena problemet efter det andra. De fick utstå väldigt smärtsamma stunder av lidande för att de inte lyssnade på sin Gud.

Men hon eller han kommer att bli kristen…

”Men han är ju så otroligt underbar, jag har aldrig träffat någon med så fin personlighet... och så är han jättesöt och snäll också… plus att han har samma intressen som jag, vi är som gjorda för varandra!” Visst är det lätt att bli förtjust och intresserad av någon som inte tror på samma Gud, om man fortfarande håller den dörren öppen. Det finns ju många underbara människor där ute. Och många gånger vill man tänka ”han kommer nog att bli frälst och tro på Jesus”. Men hur kan man veta det? Alla människor har fri vilja och när man är förtjust kan man börja tro på vad som helst för att den andra skall tycka om en. Tro mig, jag har sett också det flera gånger. Om det inte är äkta så kommer det inte att hålla.

Fundera inte ens på att börja sällskapa med någon som inte gett sitt hjärta åt Jesus. Risken är enorm att det drar dig bort från Gud och du tappar din glöd. Om det skulle vara så att ni skall dela liv med varandra, har du mycket väl tid att vänta tills personen blir frälst. Och du mår bäst av det.

Okej, men om du redan sällskapat länge med samma tjej eller kille, och så blir du frälst. Det är ju liksom ganska långt på väg. Vad gör man då? Det första du gör är att du ber Gud om hjälp och söker hans vilja. Det du också gör är att du ordnar ditt liv enligt vad Gud säger i sitt ord, Bibeln. Allting som är synd och inte hör i till en relation utanför äktenskapet, t.ex. sex, behöver du sluta med. Gud vill att du skall få leva ett liv i renhet och helighet, och det är en underbar känsla av frihet och liv! Dessutom skall du leva som ett kristet exempel, så att ingen behöver fundera på hur du lever ditt liv, och därför vill Gud inte att du bor sambo. Det här är inga lätta steg. Men jag vill ge dig samma principer som Gud ger, för de innehåller och flödar över av äkta liv. Ofta kan de ändringar du måste göra i ditt liv, leda till att ni måste ta en ordentlig funderare över er relation. Be Gud att din pojk- eller flickvän skall bli frälst, ge Gud tid att verka och tala om tro tillsammans då ni träffas. Om det inte leder till ett beslut att följa Jesus, så måste du mycket allvarligt överväga att åtminstone ta en paus i er relation eller helt avsluta den.

Så vill jag ännu säga, om du är gift när den ena av er blir frälst, men inte den andra, så hör ni fortfarande ihop! Äktenskapet är ett heligt förbund som Gud välsignat, och som vi inte skall brytas. Bibeln säger att ”…mannen som inte är troende är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man.” Läs mera om det i första Korintierbrevet 7:12-16.

Vad är viktigast i livspartnern?

Mycket mera än så säger inte Gud – Hitta någon av det motsatta könet som tror på och älskar Jesus, och som du vill älska hela livet! Du är fri att välja någon som har just sådan personlighet, sådant utseende, humor, begåvning, intressen, som du gillar. Vi är kreativa skapelser med en fri vilja, som Gud vill att vi skall använda!

 

Men det lönar sig att sätta sig ner och fundera riktigt ordentligt på vad som skall vara viktigaste sidorna i ens älskling. Ofta kan vi ge huvudrollen åt vissa saker och värdesätta dem så mycket högre än andra när vi väljer livskamrat att de verkligt betydelsefulla egenskaperna kanske blir bortglömda eller bara får en statistroll i vårt drama. Ta t.ex. utseende. Hur många har inte dagdrömt om en tjej eller kille med de perfekta ansiktsdragen, det mest förtjusande leendet, djupa fängslande ögon med utstrålning som stjärnorna i halva universum? Och kanske ännu mera en perfekt kropp – spännstiga killar med stora muskler och den perfekta tvättbräden till mage? Eller kurviga slanka tjejer, med stora bröst och passligt stor bak? Nu menar jag inte att det yttre inte skall spela någon roll alls, det är klart Gud vill att vi skall hitta någon med ett utseende som fascinerar oss. Tänk inte att Gud ”tvingar” dig att dela liv med någon du inte tycker är attraktiv. Varför skulle han vilja det? Men i vårt samhälle handlar nästan ALLTING om utseende idag. Överallt tutas det ut att man måste se ut som de glamorösaste filmstjärnorna och bära på sig det senaste modet. Och det är status att ha en kille eller tjej som ser ut som en modell. Det är inte friskt mera. Utseende är överbetonat i vår värld.

Vi måste LÄRA oss att värdesätta människans inre skönhet och egenskaper mera en det yttre. Vad är viktigare, att din livspartner ser perfekt ut, eller är trofast, trogen, kärleksfull, självuppoffrande, vis och tjänande? Är det viktigare att klädstilen är exakt vad du tänkte dig, eller att din älskling är omtänksam, öppen, bra förälder och en riktig vän? Det här är bara några frågor som är värda att fundera på, och jag vågar säga att de senare alternativen är mycket mera väsentliga än de första i båda fallen. Och sanningen är att de inre egenskaperna kommer att påverka våra liv mycket mera än de yttre. Utseendet förändras, och du skall älska din vän också när han eller hon är skrynklig som ett russin och har löständer! Det är bara möjligt om du blivit förälskad i den inre människan, personligheten. Samtidigt är inte det enda viktiga att en person älskar Jesus över allt annat, man måste fungera ihop på själsplan också! Vi gifter oss inte bara med en kropp, eller bara med en själ eller ande. Vi gifter oss med ett paket av ande, själ och kropp! Alla planen behöver tas i beaktande.

Ordspråksboken ger ett vist råd efter att den ”goda hustrun” har lovprisats i nästan hela kapitel 31. I vers 30 står det

”Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt, men prisas skall den hustru som fruktar Herren.” 

Det är exakt vad det handlar om, vissa karaktärsdrag och egenskaper är så mycket viktigare än andra.
Så finns det ju ingen med en helt färdigslipad personlighet i unga år. Vi behöver inte förvänta oss att hitta någon som redan från början har alla de egenskaper vi söker. Men man kan redan tidigt se de avgörande karaktärsdragen och inställningen, som visar att det finns potential. Sök inte den ”perfekta” eller ”fullkomliga”, utan den rätta. Det finns ingen utan brister och fel, men det finns någon som för dig är ”den rätta” och ”den perfekta”.

Jag vill uppmuntra dig att tillsammans med Gud göra en lista på egenskaper som du anser är viktiga i din framtida livskamrat. Fundera och be över det. Berätta åt Gud exakt vad du önskar. ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra också.” (Matt 6:33) Den här listan blir också som en vägledning för dig och ett sorts beskydd. Om du bestämt dig för att hitta en kristen tjej eller kille och skrivit det på din lista, så behöver du aldrig ens fundera på någon ickekristen fast det skulle vara jättelockande.

Jag tror på riktigt att det vi lärt oss idag är livsavgörande! Hitta en kristen tjej eller kille som älskar Jesus och delar dina värderingar och livsuppfattning, och som har de fina egenskaper och sådan karaktär som du vill leva med. Det kommer att vara den bästa grunden för ett lyckat liv tillsammans.

BilagaStorlek
MKU Undervisning - Kristet sällskapande del 4.pdf77.52 kB