Styrelsen

MKU leds av en styrelse som samlas ungefär 8 gånger per år. Styrelsen väljs för ett år i taget och består för tillfället av en ordförande, två styrelsemedlemmar och en suppleant.

Styrelsens uppgift är att planera och ordna verksamhet, läger och evenemang som hjälper barn och ungdomar att få en stadig grund för livet och en sund balans och trygghet i en ostabil och söndrig värld. Den kristna tron är en central del i arbetet. MKU:s styrelse har ett helhets ansvar och gör sitt bästa för att vara ett stöd och en inspiration för de lokala undomsarbetarna och verksamheten på lokalnivå, samtidigt som vi ordnar läger och konferenser runtom i Finland.

En tro på Jesus Kristus som sanningen är grunden för vårt arbete och präglar det vi gör för barn och ungdomar i Finland.

Hanna Wiik
Ordförande
hannawiik [at] hotmail [dot] com
Ellen Sundström
Ledamot
ellenmsundstrom [at] gmail [dot] com
Cata Ekman-Niemi-Kaija
Ledamot
cata [at] mku [dot] fi
Annika Lahtinen
Suppleant
annika1703 [at] hotmail [dot] com
Jennie McCrea
EMYC-representant
jenniecarita [at] gmail [dot] com