Årsmöte lö 10.6 kl 9

Datum: 
10.06.2017

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. håller sitt årsmöte på sommarkonferensen i Norrvalla, Vöråvägen 305, 66600 Vörå den 10.6 kl.9.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Väl mött på sommarkonferensen !

Styrelsen