oktober 2020

PUBLICERAT 14.10.2020 | Styrelsen

Verksamhetsledare för Bethel Mission (med bl.a fadderverksamhet), Vijaya Frederick från Chennai, Indien har har avlidit efter en längre tids sjukdom. Frid över hennes minne!