februari 2017

PUBLICERAT 27.02.2017 | Styrelsen

I byn Nellipudi i Indien har barndödligheten minskat till nästan 0 %. Sedan flera år fungerar fadder- och ägg- och mjölkprojektet i byn, där MKU också är med och förmedlar bidragen. Ägg- och mjölkprojektet går ut på att man delar ut ett glas mjölk och ett ägg till alla barn under 6 år flera gånger per vecka. Familjerna har i medeltal färre barn och de är friskare än tidigare. Nu har byn fått...