oktober 2015

PUBLICERAT 08.10.2015 | Hanna Wiik

I år skickade MKU två representanter till EMYC (European Methodist Youth Counsil), Hanna Wiik och Jennie McCrea. Jennie var Finlands representant medan Hanna var representant för Norden och Baltikum (tillsammans med en kille från Sverige). Konferensen hölls i år i Dresden, Tyskland. Största delen av tiden tillbringade vi på en mycket modern lägergård ett stycke utanför staden. 

...