Karleby

Välkommen till metodistförsamlingen i Karleby - en växande, internationell församling med stark betoning på orden "familj" och "fest". Församlingen är officiellt svenskspråkig, men fungerar i praktiken på flera språk. Gudstjänsterna översätts simultant till engelska och finska. Vi samlas i hem och till bönemöte samt cafe i vår egen kyrka på Långbrogatan 47.

 

Varje söndag kl. 11 firar vi gudstjänst i Café Livingroom. Gudstjänsten består av lovsång, förbön och undervisning. Vi talar svenska, engelska och finska och det finns möjlighet till tolkning om det behövs. När undervisningen för de vuxna börjar går barnen till sin söndagsskola. I slutet använder vi också tid till att lära känna varandra och dela liv kring en enkel kopp kaffe med snacks.

Sommartid ordnar vi gudstjänster i hem. Kolla event-listan för adress och tid.

Söndagsskola

Söndagsskolan börjar då de vuxnas undervisning tar vid i gudstjänsten. Söndagsskolan sysslar med bibelberättelser, drama, dans och pyssel. Föräldrarna har ansvaret för barnen tills söndagsskolan börjar och efter att den är slut. En del av söndagsskolbarnen är också med i Jippii-arbetet i Finland.

Kontakt:

Kyrkans adress: Långbrogatan 47. Platsen kallas också för Café Livingroom.

 

www.metodistkyrkan.fi/karleby