Internationellt

MKU har värderat internationella kontakter högt under många år och knyter samman ungdomar från många länder under de utbyten, läger och caravanen som årligen ordnas.

Internationella samarbetsorgan

European Methodist Youth Council, EMYC, är metodistkyrkans Europeiska samarbetsorgan för ungdomsorganisationerna. Deras hemsida är: www.emyc.net

MNUR (Metodistkyrkans nordeuropeiska ungdomsråd) är ett samarbetsorgan för de nordiska länderna.

Ett glas mjölk om dagen

Nu har vi möjlighet att tillsammans med de finskspråkiga metodisterna stöda deras projekt som kallas 'ett glas mjölk om dagen'. Genoma att dagligen ge barnen ett glas färsk mjölk, skulle man kunna avhjälpa deras proteinbrist. Kostanden för detta är 0,10e/dag/barn. Du bestämmer själv för hur många glas du vill bidra med och sen ombesörjer våra kontaktpersoner i Indien att alla barn får vara del i projektet för så lång tid som de insamlade medlen räcker. Vi stöder också fadderbarnsprojket i samma by, som baserar sej på månatligt understöd. Är du intresserad av att få vara med så ta kontakt med undertecknad.

Cata Ekman-Niemi-Kaija, kontakperson för Indienhjälpen, cata [at] mku [dot] fi

 

IMT - International Mission Team

Emyc :s internationella missionsteam som vill ge en möjlighet för unga att göra ett volontärår utomlands tillsammans med ungdomar från andra länder för att lära sig mer om andra språk och andra kulturer. Kolla in www.emyc.net, eller ta kontakt med Hanna Wiik.

Nordirland

Redan år 98 togs de första stegen mot ett utbytesprogram  mellan metodistkyrkan på Irland och Nordirland och MKU. Sedan dess har vi besökt Irländska ön flera gånger och ungdomar därifrån har vid ett antal tillfällen fått uppleva den Finländska kulturen och sommaren genom utbytet.

Sommaren 2003 och 2005 och 2009 besökte finlandssvenska ungdomar Nordirland. De senaste besöken därifrån har varit under sommaren 2004, 2006 och 2008.

Sommaren 2009 åkte en grupp på 11 personer till Nordirland för att besöka ungdomarna från Seymore street Methodist church som år 2008 var med oss på tonårslägret på Jumijärvi. Resan var att bli en oförglömlig händelse då vi fick tjäna Gud och lära känna honom ännu mera och förståss ha det superkul tillsammans med gamla och nya vänner i Nordirland.

Caravan

Sedan 50-talet har caravanen årligen arrangerats. Caravanen är ett utbyte mellan North Carolina och de nordiska länderna där ungdomar från USA, vartannat år besöker de nordiska länderna, och vartannat år gör ungdomar härifrån en svarsvisit till USA. Resans längd är ungefär en månad och inrymmer allting från att se miljöer och besöka sevärdheter och nöjesfällt till att medverka i Gudstjänster, lära känna människor och hjälpa till med praktiska uppgifter i församlingar.

Sommaren 2010 bar det av för Sofia Carlsen, Robin Söderholm samt en grupp med deltagare från resten av Norden och Baltikum. De spenderade fem veckor i USA (30.6-4.8) i North Carolina.

Samarbete med Baltikum och Ryssland

I november 2004 ordnades en historisk ungdomsledarkonferens i Sandö utanför Hangö. Den samlade unga ledare från sju länder i Norden och Baltikum och var ett försök att knyta närmare kontakter mellan unga metodister i dessa båda områden. Många viktiga kontakter knöts under konferensen och i framtiden kommer vi att försöka samarbeta allt mer med speciellt de baltiska länderna.

På allhelgonahelgen 2009 åkte ett team med 9 ungdomar och unga vuxna via Estland till Pskov i Ryssland för att besöka församlingar och barnhem där. Sommaren 2010 kom fyra glada Estniska ungdomar med på tonårslägret som därmed också blev lite internationellt.

Bed posts

EMYC koordinerar ett program under namnet Bed posts, där familjer och kyrkor över hela Europa erbjuder möjlighet till gratis övernattning för ungdomar som reser. Detta är en fantastisk möjlighet att resa billigt i Europa och lära känna metodister från många olika länder. För mer information ta kontakt med Charlotta Lundgren, 044-547 06 83, charlotta [dot] lundgren [at] mku [dot] fi