Inspirationsdag med Viggo Klausen 4-5.3 2014

Datum: 
04.03.2014 - 05.03.2014

Inspirationsdag med Viggo Klausen som MKU, SBFU (Baptistkyrkan) och FMU (Missionskyrkan) ordnar för alla finlandsvenska pastorer och förs.arbetare.

Norska Missionsförbundet och Viggo Klausen har under en tid arbetat med frågorna, varför 60-80% av dem som växer upp i församlingarna,
lämnar församlingarna och en del av dem även tron när de blir vuxna.

Detta arbete har fört med sig ett förhållningssätt och ett material som de kallar "Levande tro". Levande tro har sedan spritt sig till andra samfund i Norge men också till Sverige, Danmark och även till Vapaakirkko i Finland.

Nu har vi glädjen att få inbjuda alla pastorer och andra intresserade till en seminariedag med Viggo Klausen i Helsingfors 4.3 2014 och en i Vasa 5.3 2014  där han berättar om deras förhållningssätt till 60/80 problematiken.

Dagen börjar kl 10 och slutar ca kl 16.00.

Mer information fås av Thomas Enlund
Tel: 050-3597015